Organisatie Geschiedenis

(Petit histoire) van de KCE  (Kunst & CultuurEducatie Goeree-Overflakkee)

 

Eind vorige eeuw, om wat nauwkeuriger te zijn, eind zomer 1998,  kwam het idee op om te proberen “ meer kunst & cultuur” naar het eiland te halen. Tot nu toe was het meestal omgekeerd. Wilde je wat meer in aanraking komen met vormen van kunst en cultuur dan moest je het eiland af. Vaak werd het Rotterdam.

Het was op een festijn in het raadhuis van Middelharnis (ook op kunsthistorische grond dus) dat dit ter sprake kwam. Het enthousiasme was in eerste instantie redelijk tot matig. Toch was het wel zodanig, dat er enkele stekken in de grond werden gezet.

Allereerst ging het er om contact te zoeken met een organisatie, die verbreding van interesse in kunst en cultuur ook in haar doelstelling had. Zo doende kwamen we uit bij het Kunsthistorisch Centrum in Amsterdam. Hier had men een (kleine) ervaring met het opzetten van cursussen in de provincie. Achteraf bleek het te gaan om een docent kunstgeschiedenis, die zoiets had opgezet in zijn woonplaats, niet ver van Amsterdam.

In de verdere gesprekken werd gedacht aan een soort van dependance vorming.

De hamvraag was, hoe vindt je docenten, die bereid zijn om vanuit Amsterdam cursussen te geven op Goeree-Overflakkee. Natuurlijk speelde ook de financiële haalbaarheid een belangrijke rol. Na veel heen en weer gepraat werd besloten om los van het KHC-Amsterdam van start te gaan en daarmee de sprong te wagen. Zo ontstond het KCE-Goeree-Overflakkee, zij het dat de naam pas na de Stichtingsakte, zijn beslag kreeg.

Het eerste jaar bleek al een succes te zijn. Met twee cursusgroepen (één ‘s middags en één ‘s avonds) konden we van start gaan. Het werd een “inleiding in de kunstgeschiedenis”, welke werd gegeven door een zeer betrokken docent. Een beter begin hadden we niet kunnen wensen. In de volgende jaren mochten we van een gestage groei spreken. Het docententeam groeide mee, mede dank zij de geweldige belangstelling van cursisten.

Het was naar het oordeel van de docenten een genoegen om op Goeree-Overflakkee “les” te geven, mede door de sterke betrokkenheid van de cursisten. De afgelopen jaren zijn er heel wat onderwerpen aan bod gekomen. Zoals: architectuur, stedenbouwkunde, iconen, grafische kunst. Musea werden bezocht o.l.v. een docent, excursies georganiseerd naar Amsterdam, Groningen, ’s Gravenhage, Praag, Kopenhagen, Brussel. Ook werd aandacht besteed aan kunsthistorische plaatsen op het eiland, zoals een rondwandeling door Dirksland (met bezichtiging van de St. Johannes de Doperkerk, een fraai pronkstuk)), Sommelsdijk en de grafkelder bij de kerk, het stadje Gooedereede met zijn fraaie geveltjes. enz.

Veel zaken zijn de jaren door de revue gepasseerd en we hopen dat er nog vele zullen volgen.