Organisatie Doelstelling

De stichting heeft ten doel (artikel 2 punt 1 uit de akte van oprichting van de stichting d.d. 25 juni 2002):

Het ontwikkelen en/of verzorgen en/of bevorderen van kunst- en cultuureducatie op Goeree-Overflakkee. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en alles genomen in de ruimste zin des woords.